Create your Sourcerer profile
Start
1

Dávid Bolvanský

xbolva00

Slovakia
Slovakia
Commits
78
Repos
4
Lines of code
100014
Following
0
2
Overview
4 repos
Last updated: 2019/04/11 — 08:04:00
3
Languages
4 repos
Last updated: 2019/04/11 — 08:04:00
TeX
 
Commits:
53
LOC:
8587
HTML
 
Commits:
21
LOC:
1420
C
 
Commits:
21
LOC:
51792
C++
 
Commits:
19
LOC:
20265
CSS
 
Commits:
11
LOC:
1623
JavaScript
 
Commits:
9
LOC:
37
4
Technologies
4 repos
Last updated: 2019/04/11 — 08:04:00
.NET Web
7 commits
Graphical User Interface
1 commits
5
Fun facts
4 repos
Last updated: 2019/04/11 — 08:04:00

I'm most productive on

Wednesdays
16% of users
We

I'm most productive during

evenings
39% of users
e

I prefer

snake_case

for naming variables

I prefer

spaces

for indentation

I like to use

C++ templates
6
Repositories
4 repos
Last updated: 2019/04/11 — 08:04:00
#
Repository
Commits
Team
Language
Timeline
2
TINZbierkaPrikladov
22
2
TeX
Študentská zbierka príkladov pre predmet Teoretická informatika
3
FITVUTHistogramySkusok
7
1
TeX
Histogramy skúšok na FIT VUT
4
KNBH
6
4
Python
Dormitory Girl Hunter A.K.A KNBH